LIDÉ (NE)MAJÍ STAROSTI?

Proč se lidem nedaří trvale změnit životní situaci k lepšímu?

 Jak dnes jedná člověk, který trpí stresem, depresemi, podrážděností? Nejčastěji sáhne po skleničce alkoholu, zapálí si cigeretu, jde do herny, najde si milenku(milence), nebo zajde k lékaři a ten mu předepíše léky a nebo ještě hůř naordinuje si léky sám a to jen proto, aby dosáhl rychlé úlevy.
  V tomto státě si asi milion lidí vezme jednou týdně sedativa. Asi 700 tisíc lidí má problém s alkoholem, desetitisíce užívají návykové látky...

  Počet lidiček s potřebou léků roste. Zvyšuje se tedy poptávka po lécích a farmaceutický průmysl vzkvétá. Lékařům nezbývá než předepisovat a předepisovat. To není kritika systému, to je popsání faktů.
  Výsledky boje s depresí a stresem jsou neúčinné. Krátkodobá úleva pomocí lékú je pomíjivá. Mnozí lidé namítnou, že léky jim velice pomohly. Ale při skutečném posouzení životní situace, připouštějí, že nejsou spokojení. Stále jim něco chybí...
  
Západní kultura poskytuje relativní blahobyt a hmotné potřeby a popírá Duši jako součást lidství. Východní kultury zase popírají materialismus a upínají se k čistě duchovnímu způsobu života. Je jisté, že jde-li člověk pouze jedním směrem(duchovní nebo materialistický) dosahuje extrému, emočním výkyvům, nepohodlí, zlosti, sobectví a smutku.
  
Existuje tedy nějaké řešení? Nebo je pravda, že šťěstí a zdraví je jen pro někoho? 
 Zasvěcení lidé dnes už ví, že člověk se skládá ze tří částí. Fyzické-tělo, psychické-emoční stav a třetí opomíjená část Duše. Duše je však nejdůležitější částí, která ovlivňuje chod ostatních částí člověka.
  Kdo se dnes zabývá duší člověka? Až na výjimky to nejsou lékaři ani světová náboženství. Existují však duchovní mistří, kteří Ví. Také vznikají koučovací transpersonální techniky, které používají koučové a někteří terapeuté. Možnosti trvalého uzdravení bez použití chemické cesty, tedy rozhodně jsou.

Cesta není jednoduchá, ale ne nemožná.

Tisknout stránku

Vyzkoušejte:

Často slyšíte o nutnosti životní změny, ale
jste na ni opravdu připraveni?


      © 2017 - STANDA TITL
Digitální obchodník
Zpět nahoru