MYSL GÉNIA.

Nikola Tesla: měl myšlení génia? Jsme tak odlišní nebo pouze sami sebe odlišujeme?

Všichni musíme mít nějaký ideál, abychom řídili své jednání a zajistili si duševní klid. Je nepodstatné, zda je to krédo, umění, věda nebo cokoli jiného, co plní funkci dematerializující síly.

Každou noc ve svých myšlenkách cestoval – viděl nová místa, města a země, žil tam, potkával lidi a navazoval přátelství a „jakkoli to bylo neuvěřitelné, je skutečností, že tito imaginární lidé byli na mě stejně hodní, jako ti v opravdovém životě.“
Toto dělal neustále až do svých sedmnácti let, kdy se jeho myšlenky obrátily k vynalézání. Potom ke svému potěšení zjistil, že své představy může velmi snadno vizualizovat, takže nepotřebuje žádné modely, výkresy, ani experimenty, ale může je naprosto věrně zobrazovat ve své mysli.
Tuto metodu doporučoval jakožto rychlejší a efektivnější, než je metoda čistě experimentální.
„Neženu se hned do fyzické práce. Když dostanu nápad, napřed ho začnu rozvíjet ve svých představách. Měním konstrukci, dělám zlepšení a provozuji uvažované zařízení ve svém vědomí. Moje zařízení pak vždy pracuje tak, jak jsem si představil, že pracovat má a experimenty vycházejí přesně tak, jak jsem naplánoval. Během dvaceti let se nevyskytla ani jediná výjimka…

Nikola Tesla byl na svoji dobu bezesporu výjimečný vynálezce. Předběhl svoji dobu tak, že některé jeho patenty jsou chápány a využívány až v dnešní době. Jeho myšlení je nápadně podobné podobným géniům, jako byl Mozart, Edison, Einstein a dalším. V čem byli tito lidé odlišní od ostatních? Je tento výskyt geniality čistě náhodný?
Četné rozbory těchto osobností nám jasně ukazují, že jediný rozdíl mezi řekněme genii a ostatními smrtelníky je v tom jak používají, respektive nepoužívají svůj rozum. Tito lidé jsou zcela oddáni své intuici a vnitřnímu pohledu na svět. Jsou jim téměř lhostejné otázky světového uspořádání, otázky náboženství a problémy rodinného života.
Šokující zjištění přivedlo mnoho lidí k přesvědčení, že jakýkoliv člověk může změnit svoji životní dráhu, která mu nevyhovuje a vydat se na cestu štěstí, úspěchu a lásky. Jedinou překážkou tak je a vždy bylo Ego. Lidská pýcha, která se nechce změnit a nechá Vás zemřít v nevědomosti. Možná se to zdá nemožné, ale svědectví již mnoha lidí, kterým se to podařilo, je minimálně výmluvné. Už od dávných dob se tu objevují jedinci, kteří se svými postoji vymykají našemu “zdravému“ rozumu. Jsou schopní nás naučit způsobu myšlení, který by nás učinil šťastnými, zdravými a zajištěnými a svobodnými. Většinou skončili na hranici.

Co Vy? Jste připravení na změnu již v tomto životě?Tisknout stránku

Vyzkoušejte:

Často slyšíte o nutnosti životní změny, ale
jste na ni opravdu připraveni?


      © 2017 - STANDA TITL
Digitální obchodník
Zpět nahoru