Kdo je vítěz a kdo poražený?

Je hromadné myšlení příčinou globálních katastrof?

Podívejme se trochu do historie. Jak si stojí ve světě národy jež byli podrobeny či jinak zdecimovány a jak jsou na tom ti jež vítězili. Například naši sousedé Nemci. Národ, který dvakrát vojensky kapituloval, je dodnes v duchovním a ekonomickém rozvoji na špičce. Stejně jako například Japonsko.
Jak si na tom stojí z historického hlediska naše malá země? Léta nás ve škole učí o Janu Žižkovi, husitech a jejich slavných vítězstvích. Už nám ale neřekli, co po nich následovalo. Jak se o husitskými taženími zpustošenou zemi nikdo nechtěl starat. Jak se z prosperující a vzdělané země stalo místo plné bídy, kde si kdejací nájezdíci brali co chtěli a bez odporu. Zmizel obchod, školy, kultura…hořká pachuť minulých vítězství…
V první polovině dvacáteho století byla naše země průmyslovým, vzdělaným a kulturním centrem Evropy. Po druhé světové válce, kdy se naše země začala opět probouzet, zvítěziliy tehdejší revoluční síly. Toto vítězství sebou neslo pád duchovních, kulturních i ekonomických hodnot.
Takto bychom mohli pokračovat velmi dlouho. Důležitá je otázka, proč národy, které vítězí mocí následně trpí více než národy, které zažili porážku.

Souvisí to s myšlením? Je evidentní,  ocitneli se jedinec,skupina či národ na kolenou je ochotný proměnit svoji pýchu a ego v čisté rozhodnutí změnit svůj stav a jít jinou cestou.
Podívejme sa nejden pokus z USA. Asi čtyři tisíce duchovních mistrů z celého světa, se sešlo ve Washingtonu při společné meditaci. Během týdne meditací, to co následovalo nemělo dosud obdoby. Ve městě klesla kriminalita o 25%! To se v historii města ještě nestalo! Tento pokus byl zopakován ještě v několika městech se stejným výsledkem. Dokazuje to, že myšlení lidí se spojuje. Odpovídá to na otázky proč je na světě tolik utrpení a přírodních katastrof, protože naše hromadné myšlení je plné zloby, pomsty, chtění, závisti a strachu.
Jestliže tedy nezměníme svoje myšlení a dále budeme nesvobodní ve svém myšlení a konání. Jestliže zůstaneme plní hněvu, strachu a žárlivosti, budeme následovat stejnou cestu již zaniklých civilizací.
Toto je vývoj, který můžeme ovlivnit tím, že každý jako jeden, začne toužit po lásce a svobodě. Té lásce a svobodě, která nebrání lásce a svobodě druhého člověka. Odstraňováním svých strachů a zloby dosáhneme více než největší světoví vojevůdci a politici.
Proč se o tom tolik nemluví? Ještě věříte, že silou lze dosáhnout míru a pokoje? Že Vaše nepohodlí, chudobu, zdraví Vám dá někdo jiný? Že někdo jiný než Vy sami Vám zajistí svobodu?
Jestliže ano tak je vaše přesvědčení stejné jako to moje před lety, kdy jsem na tom byl podobně jako ty pokořené národy. Ocitl jsem se před rozhodnutím zda je ještě žádoucí, abych žil. Rozhodl jsem se. Vydal jsem se cestou, kterou jsem neznal a vůbec jí nerozuměl. Je to cesta vnitřního klidu, lásky a prosperity.Tisknout stránku

Vyzkoušejte:

Často slyšíte o nutnosti životní změny, ale
jste na ni opravdu připraveni?


      © 2017 - STANDA TITL
Digitální obchodník
Zpět nahoru